Gedragscode

Ethisch verantwoord gedrag vormt de basis van onze beoefening en is voorwaarde om voor iedereen die met Zen Spirit te maken heeft een veilige, betrouwbare omgeving te creëren.

Bij Zen Spirit committeren wij ons aan de ‘Code of ethical conduct’ van de White Plum Asangha.

Zen Spirit is lid van de Boeddhistische Unie Nederland.

Wij gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag vanuit de intentie geen kwaad te willen berokkenen. Een sfeer van integriteit en vertrouwen in elkaar, waarin onderlinge vertrouwelijkheid en openheid wordt gerespecteerd.

Grensoverschrijdend gedrag vinden wij ontoelaatbaar, zowel tussen leraar en leerling als bij deelnemers onderling. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend of ongepast gedrag, dan is Irène Sensei het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is binnen de Zen Spirit Sangha psychologe Tjallie Gendo Doorman aangesteld als intern vertrouwenspersoon (tjalliedoorman@gmail.com).

Mocht er geen bevredigende oplossing zijn, dan kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie.
De externe  vertrouwenspersoon van de BUN neemt de taak van het Meldpunt BG over. Meldingen van seksueel misbruik kunnen bij haar gemeld worden.

Privacy

U kunt hieronder de Privacyverklaring van Zen Spirit inzien.
Zen Spirit VGA-privacy statement.pdf

Iemand vroeg eens aan de Boeddha: ‘Bent U God?’
Boeddha antwoordde: ‘Nee, ik ben geen God’.
‘Als U geen God bent, wat bent U dan wel?’
Boeddha zei: ‘Ik ben wakker’.

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Zen Spirit

Kalligrafie logo Kazuaki Tanahashi
Webdesign Dai Dai Design
Fotografie Kusters Fotografie en Zen Spirit

Copyright 2021 Zen Spirit ©