Skip to main content

Voluit leven met een open hart en een heldere geest

Verlichting wordt ook wel ‘awakening’ genoemd: ontwaken, wakker worden. Ontwaken uit de ons vertrouwde manier van kijken naar de werkelijkheid en wakker worden door het zien én ervaren dat er ook de uiteindelijke dimensie van de werkelijkheid is, die grenzeloos is, allesomvattend en ondoorgrondelijk.

Als we ons vrij kunnen bewegen tussen het perspectief van onze alledaagse werkelijkheid en het perspectief van de absolute werkelijkheid geeft dit ruimte en het bevrijdt en ‘verlicht’ ons bestaan.

Zenmeditatie brengt ons in contact met die onuitputtelijke innerlijke stilte, de bron van waaruit alles opkomt en waar ook alles naar terug keert. We kunnen contact maken met wie wij ten diepste zijn, los van alle conditionering, patronen en onze levensgeschiedenis. Regelmatige zen beoefening kan je zien als een soort ‘mentale krachttraining’ waardoor we onze aangeboren compassie en wijsheid steeds verder ont-wikkelen en met een open hart en heldere geest leren leven!

De rode draad die door Zen Spirit loopt is de houding of geestesgesteldheid, die ons in staat stelt alles wat zich in ons leven aandient met openheid, moed en vertrouwen tegemoet te treden.

Een levensbedreigende ziekte, een overmaat aan stress, een naderende dood, een crisis in ons leven, dit alles roept bij de meeste mensen allerlei existentiële vragen op. Waarom overkomt juist mij dit? Wat doe ik met mijn leven? Wie ben ik nou echt? Wat gebeurt er na mijn dood? Wat is de zin van mijn leven? Waarom is er zoveel lijden? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Tegenslag of crisis in ons leven biedt naast de verwarring en pijn ook altijd een uitdaging. Een uitdaging om ons over te geven aan ons leven zoals het is. Nu, op dit moment. Om van daaruit verder te gaan. Plotseling is de vanzelfsprekendheid weg en een onbekend terrein ligt voor ons. Hoe kunnen we die uitdaging aannemen en als startpunt gebruiken voor iets nieuws, iets waarvan we misschien achteraf kunnen zeggen dat het ons leven verrijkt heeft, we er ‘wijzer’ van geworden zijn en het ons hart geopend heeft? 

Zen Spirit is een affiliate van
Upaya Zen Center

Kanji Zen

Zen

Kanji Shin

Shin