Skip to main content

Literatuur, geleide meditaties, dharmatalks, films, publicaties en interviews

Ook al gaat het bij zen in de eerste plaats om jouw eigen levende ervaring, die los staat van woorden of concepten, toch kunnen boeken en films naast je meditatie ook veel inspiratie, plezier en informatie geven. Hierbij een selectie van literatuur en andere publicaties, die verre van volledig is…

Literatuur

Om te beginnen
 • Nico Tydeman. Zitten, de praktijk van zen, Karnak 1980
 • Nico Tydeman. Het temmen van de os, Asoka 2004
 • Charlotte Joko Beck. Alle dagen Zen, Karnak, 1996
 • Taizan Maezumi. Je leven waarderen. De essentie van zenbeoefening. Milinda Uitgevers, 2005
 • Bernie Glassman. Oneindige cirkel. Lessen in zen (Eng: Infinite Circle), Samsara, 2002
 • Dennis Genpo Merzel. 24/7 Dharma. Asoka, 2001
 • Dennis Genpo Merzel. Het oog slaapt nooit. Naar de kern van zen. Shambala, 2003
 • Bert van Baar, Boeddhisme in een notedop, uitg Bert Bakker, 2006
 • Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind. Informal talks on Zen meditation and practice, Weatherhill, 1970
 • D.T. Suzuki, Inleiding tot het Zen Boeddhisme
 • Thomas Hoover, Meesters van Zen, Aura, 1990
 • Edel Maex. Een kleine inleiding in het Boeddhisme, Lannoo, 2005
 • Ayya Khema, Geen zelf, geen ander, aanwijzingen bij boeddhistische meditatie, East-West publications, 1991
En verder
 • Taizan Maezumi & Bernie Glassman, On Zen practice, Body, Breath & Mind, Wisdom Publications, 2002
 • Bernie Glassman & Rick Fields. Aanwijzingen voor de kok: Zen in actie. Asoka, 1996
 • Jeff Bridges & Bernie Glassman. The Dude and the Zen master. London, UK, Transworld publishers, 2013
 • Dennis Genpo Merzel. De weg van de mens. Zen en het pad van de bodhisattva (The path of the human being. Zen teachings on the Boddhisatva way.) Asoka, 2007
 • Reb Anderson. Being upright. Zen and the bodhisattva precepts. Berkeley, USA, Rodmell Press, 2001
 • 14e Dalai Lama, Een hart vol wijsheid, BZZTøH, 2008
 • Jan de Breet & Rob Jansen, Aldus sprak de Boeddha, een bloemlezing uit de Pali-Canon, Asoka, 2007
 • Michel Dijkstra. Zenboeddhisme. De kunst van het loslaten, Ambo, 2010
 • Thich Nhat Hanh. Vorm is leegte, leegte is vorm, commentaar op het Prajnaparamita hartsoetra, Asoka, 2000
 • Kazuaki Tanahashi, The Heart Sutra, A comprehensive guide to the Classic of Mahayana Buddhism, Shambala, 2004
 • Ton Lathouwers, Kloppen waar geen poort is, uitgave Maha Karuna Chan, Asoka 2007
 • Ton Lathouwers, Meer dan een mens kan doen, Asoka 2009
 • Ton Lathouwers, Zij is altijd soms, vrouwelijke gestalten van compassie, Asoka, 2015
 • John Daido Loori. The eight gates of Zen. A program of Zen training. Boston & London, Shambala, 2002
 • Paul Reps. Zen zin, zen onzin, een verzameling van Zen- en Pre-Zen-geschriften, Ankh-Hermes bv, 1968
 • Nico Tydeman, Vormen van oneindige leegte, Karnak, 1990
 • Nico Tydeman, Transmissie en transcendentie. Bespiegelingen over inwijding, leraar en leerling, Asoka, 2013
 • Anthology I & II, Zen River, resp 2010 & 2013
Koan
 • Eve Myonen Marko & Wendy Egyoku Nakao: ‘The book of Householder Koans, waking up in the land of attachments’, Monkfish Book Publishing Company, 2020
 • Het Verborgen Licht, Verhalen van 25 eeuwen verlichte vrouwen, Florence Caplow, Susan Moon, Asoka, 2017
 • Nico Tydeman, Koan – Contemplatie op woorden en gebaren, Asoka 2005
 • The Gateless Barrier. Zen Comments on the Mumonkan, Zenkei Shibayama Shambala, 2000)
 • Two Zen Classics: Mumonkan & Hegikanroku, translated by Katsuki Sekida Weatherhill, 1996
 • Secrets of the Blue Cliff Record. Zen Comments by Hakuin and Tenkei, translated by Thomas Cleary, Shambala, 2000
 • Shoyoroku – The Book of Serenity, translated by Thomas Clear, Shambala, 2005
 • The record of transmitting the light, Zen Master Keizan’s Denkoroku, translated by Francis Dojun Cook, Wisdom, 2003
 • Denkoroku – Transmission of Light: Zen in the Art of Enlightenment by Zen Master Keizan, translated by Thomas Cleary (Shambala, 2002).
 • The Zen Koan: It’s history and use in Rinzai Zen, (including Tozan’s Five Ranks), by Isshu Miura & Ruth Fuller Sasaki, Harcourt Brace & Company, 1993
 • John Tarrant, Breng me de neushoorn, Servire, 2009
Dogen Zenji
 • The essential Dogen, Writings of the great Zen master, edited by Kazuaki Tanahashi & Peter Levitt, Shambala, 2013
 • Beyond Thinking, A guide to zen meditation, Zen Master Dogen, edited by Kazuaki Tanahashi
 • Enlightenment Unfolds: The Essential Teachings of Zen Master Dogen, edited by Kazuaki Tanahashi, Shambala, 2000
 • Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dogen’s Shobogenzo, edited by Kazuaki Tanahashi, Shambala, 2010
 • Moon in a Dewdrop: Writings of Zen Master Dogen, edited by Kazuaki Tanahashi, San Francisco Zen Center, 1985
 • Dogen’s Extensive Record: A Translation of the Eihei Koroku, translated by Taigen Dan Leighton & Shohaku Okumura, Wisdom, 2004
 • The wholehearted Way, A translation of Eihei Dogen’s Bendowa, translated by Shohaku Okumura & Taigen Dan Leighton, Tuttle 1997
 • Genpo Merzel, Beyond Sanity and Madness: The Way of Zen Master Dogen, Tuttle, 1994
Boeddhisme & overig
 • Michel Dijkstra Basisboek Oosterse Filosofie, ISVW Uitgevers 2021 (3e druk)
 • ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijkse leven’ Sebo Ebbens. Uitg. Asoka, 2013
 • Pema Chödrön, Omarm de wereld. Omgaan met onzekerheid en verandering, Ten Have, 2012
 • Paul van der Velde, Eeuwig jong en tijdloos oud, Boeddhisme in transformatie, Asoka, 2011
 • Maarten Olthof, Lopen in het voetspoor van de boeddha, Ten Have 2010
 • Hans Wolfgang Schumann, De historische boeddha, Asoka, 2009
 • Pema Chödrön, Als je wereld instort, Ten Have, 2008
 • Byron Katie and Stephen Mitchel, Katie’s Tao. Doe niets, laat niets ongedaan, Boekerij, 2006
 • Gesshin Prabhasa Dharma, Boeddha ben je zelf, Asoka, 2006
 • Pema Chödrön, Waar je bang voor bent, Moed en mededogen in moeilijke tijden, Servire, 2001
 • David Brazier. Zonder gruis geen parels,  Asoka, 2001
 • Karen Armstrong. Boeddha, Balans Biografie, 2001
 • Lenore Friedman, Meetings with remarkable women, Buddhist teachers in America, Shambala, 2000
 • Sharon Salzberg. Liefdevolle vriendelijkheid, een ander perspectief op geluk, Asoka, 1998
 • Steven Batchelor. Boeddhisme zonder geloof, Asoka, 1998
 • Jack Zimmerman & Virginia Coyle, The Way of Council, Bramble, 1996
 • Joan Halifax, The fruitful darkness, Reconnecting with the body of the earth, HarperCollins, 1994
 • Chøgyam Trungpa, Spiritueel materialisme doorsnijden, Servire 1990
 • Peter Matthiessen, De rivier van de negenkoppige draak, Zen-dagboeken, Contact, 1987
Leven met sterven
 • Sander de Hosson, ‘Slotcouplet, Ervaringen van een longarts’, De Arbeiderspers, 2018
 • Paul Kalanithi, ‘Als adem lucht wordt’, Overamstel Uitgevers (When breath becomes air, Random House, 2016)
 • Frank Ostaseski ‘De vijf inzichten’, Bruna, 2017  (The five invitations’)
 • ‘Sterven doe je iedere dag’ in: De Heraut, Themanummer ‘Menswaardig sterven’, Oktober 2002
 • ‘Als de dood voor het leven? in: De Heraut, Themanummer ‘Leven is sterven’, November 2003
 • Joan Halifax. De laatste woorden van liefde. Boeddhistische lessen over het leven en de dood. Milinda Uitgevers, 2014
 • Stephen Levine, Bewust leven, bewust sterven, Servire, 1988
 • Stephen Levine, A year to live, How to live this year as if it were your last, Bell Tower, 1997
 • Thich Nhat Hanh. Geen dood en geen vrees, Wijsheid voor het leven, Ten Have, 2014
 • Christine Longaker: Het licht van afscheid, Hoop vinden in leven en sterven, Forum, 2004
 • Tenzin Wangyal, Leven en sterven als een droom, Asoka, 2002
 • Judith Lief, Leven en dood omarmen, Altamira-Becht, 2002
 • Philip Kapleau, De Zen van Leven en Sterven, Een practische en spirituele gids, East West Publications / Shambala, 2001
 • David Kessler, Het recht om waardig te sterven, Ankh-Hermes, 1998
 • Sogyal Rinpochee, Het tibetaanse boek van leven en sterven, VBK Media, 2014
 • Riekje Boswijk-Hummel, Afscheid nemen, Loslaten wat dierbaar is, De Toorts, 1998
 • Jack Kornfield, De kracht van vergeven,  Gedachten over vergeving en vrede, East West Publications / Synthese, 2005
 • Joanne Kyoji Cacciatore, Bearing the unbearable: love, loss and the heartbreaking path of grief, Wisdom Publications
 • Merrill Colett, Vertrouwd met de dood, Zen hospice in de praktijk, Asoka 2009
Zen in ruimere zin
 • Joan Halifax. ‘Kantelpunten, Bevrijding op het snijpunt van angst en moed’, Asoka, 2020
 • Dennis Genpo Merzel. Big Mind – Big Heart. Vrij functioneren door zelfonderzoek (Eng: Big Mind, Big Heart. Finding your way), 2008
 • Karin Brugman, Judith Budde, Berry Collewijn. Ik ken mijn ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue, Schouten & Nelissen, 2012
 • Tara Brach, Het leven liefhebben door acceptatie. Kosmos 2013
 • Brené Brown, De kracht van kwetsbaarheid, De moed om niet perfect te willen zijn. Bruna 2013
 • Rick Hanson, Boeddha’s brein. Hoe mindfulness je hersens en je leven kan veranderen. Ten Have 2012
 • Jon Kabat-Zinn, Mindfulness voor beginners. Nieuwezijds BV 2013
 • Jon Kabat-Zinn, Waar je gaat, daar ben je. Kosmos 2012
 • Jon Kabat-Zinn, Thuis komen bij jezelf. 108 lessen in mindfulness. Altamira 2013
 • Edel Maex, Mindfulness, In de maalstroom van het leven. Lannoo 2016
 • Thich Nhat Hanh, Proef – Mindful Leven, Mindful Eten. Ten Have 2012
 • Thich Nhat Hanh,  Mindfulness, Voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers 2010
 • Kristin Neff, Zelfcompassie, Stop jezelf te veroordelen. Bezige Bij 2011
 • Erik van den Brink & Frits Koster, Compassievol leven, Van Mindfulness tot heartfulness. Boom 2012
 • Chris Grijns, Adempauze, Mindful aan het werk. Ten Have 2007
 • Bernie Glassman. Erkennen van wat is: Een zenleraar over vrede en engagement. Asoka, 1998
 • Fleet Maul, Dharma in Hell, Prison Dharma Network, 2005
Soetra’s en teksten
 • Song of the grass-roof hermitage Sekito Kisen (700-790)
  onder de link de PDF

 • Soetra On Entering the City of Vaisali
  Deze tekst wordt 108x gereciteerd om bescherming tegen ziekte en andere rampen af te roepen. Deze versie komt uit de Tibetaanse Canon. De soetra werd geboren toen de stad Vaishali een verschrikkelijke pandemie onderging en de Boeddha werd gevraagd om daar een einde aan te maken. De Boeddha leert de soetra aan Ananda  en vraagt ​​hem dan om de pandemie te beëindigen, wat – zo gaat het verhaal – de soetra doet.

 • Deze Soetra ‘On Entering the City of Vaisali’ (of Ratana Soetra in Pali) gezongen/gereciteerd
 • Avero Homi / Metta chant

Zoals gezongen tijdens de sesshin ‘De Vier Brahmavihara’s’, opname 9 oktober 2015

 • De ‘Gate of Sweet Nectar’

(Upaya versie)

Publicaties van Irène Roshi

Geleide meditaties
 • Geleide meditatie ‘Stil zitten in moeiteloze aandacht en openheid’ van 25 juli 2022 bij 30NOW.nl
  Meditatie is zowel een fysieke als mentale activiteit die ons kan leiden naar een moeiteloze open aanwezigheid in dit moment. Stilte & rusten in het lichaam, de spraak en de geest.
  Met warmte in een geopend hart. Mooi om deze dag zo met elkaar te beginnen!
  Terugkijken/beluisteren

 • Geleide meditatie ‘Oneindige geest, grenzeloos hart’ dd 18 september 2020
  Een geleide meditatie, waarbij we geleidelijk ons hart en onze geest steeds verder kunnen openen naar een perspectief dat alles omvat en niets buitensluit. Maezumi Roshi: “Zen is life. All of it. Nothing excluded.” Deze meditatie staat vooral in het teken van de situatie van de vluchtelingen op Lesbos. Mediteren doe je niet alleen op je kussen voor jezelf, maar ook om wijsheid en liefde mee te nemen de wereld in! We verruimen onze geest en ons hart om alles en iedereen op te nemen in een veld van onvoorwaardelijke liefde.
  Terugkijken/beluisteren

 • Geleide meditatie ‘Soft front – strong back’, dd.17 juni 2020
  Hoe kunnen we ‘standvastig zijn’ temidden van lijden, angst of onzekerheid en daarbij ons hart open houden? Compassie en gelijkmoedigheid kunnen niet zonder elkaar zoals de twee vleugels van een vogel om te kunnen vliegen! Aanwezig zijn in ons lichaam kan zeer behulpzaam zijn om daar een goede balans te vinden.
  Terugkijken/beluisteren

 • Geleide meditatie en dharma talk ‘Vrouwen en Boeddhisme’, dd 4 juni 2020: Wat was de rol en positie van vrouwen in de geschiedenis van het Boeddhisme? En hoe is de inbreng van vrouwen in deze tijd?
 • Geleide meditatie de ‘Three Tenets’ van Bernie Glassman, dd 1 mei 2020: Zenmeester Bernie Glassman – bekend vanwege zijn vele sociaal geëngageerde projecten – richtte oa de Zen Peacemakers op. Al zijn werk en teaching was gebaseerd op drie uitgangspunten: ‘Not Knowing, Bearing Witness & Loving Action’. Simpel, wijs en zeer behulpzaam om open en compassievol in ons dagelijkse leven te staan!
  Terugkijken/beluisteren

 • ‘Standing at the edge’ met Joan Halifax, dd 29 april 2020:
  This talk will explore compassion and its great capacity to transform our individual experience and our collective experience as well. Roshi Joan will also explore edge states, great human virtues that have shadow sides, In haar talk spreekt zij ook over het boek ‘Kantelpunten’.
  Terugkijken/beluisteren

 • Q&A met Joan Halifax, dd 29 april 2020
  Terugkijken/beluisteren

 • Geleide meditatie en Dharma talk “Kunnen wij ‘Leven met sterven’?” dd 24 april 2020:
  Hoe kan het besef dat dit leven / dit lichaam van mij eens zal ophouden te bestaan een uitnodiging zijn om dit leven ten volle te Leven? Met alles erop en eraan? De boeddhistisch filosoof Atisha (11e eeuw) ontwikkelde 9 contemplaties over onze sterfelijkheid, die ons kunnen helpen hierbij stil te staan.
  Terugkijken/beluisteren

 • Geleide meditatie en Dharma talk ‘De vijf Wijsheids energieen / vijf Boeddha families’ dd 11 april 2020: Bij elk mens liggen bepaalde karaktertrekken en eigenschappen meer op de voorgrond. Zij hebben ook een bepaalde energie en zowel wijsheidsaspecten als schaduwkanten. In het boeddhisme worden zij ingedeeld als de ‘Vijf Boeddha Families’: Boeddha, Vajra, Karma, Padma en Ratna. Door die energie te herkennen in onszelf en anderen kunnen we  met meer begrip en mededogen in het leven te staan.
 • Geleide meditatie ‘De 4 V’s’ dd 9 april 2020: Hoe kunnen we anders omgaan met de gebruikelijke reacties op stress (vechten, vluchten, verstijven/verlammen)? Tijdens deze geleide meditatie stemmen we ons af op het gegeven dat je hier, op dit moment veilig bent, dat er voldoende is en je verbonden bent. Vanuit dat besef kan je ontspannen en kan er vrede zijn met wat er nu is.
  Terugkijken/beluisteren

 • CD/MP3 : ‘Metta – liefdevolle vriendelijkheid’ 
  Een uitgave van Irène Kaigetsu Bakker, Zen Spirit

  CD Cover Metta

  Toen de Dalai Lama eens werd gevraagd wat zijn religie was antwoordde hij: ‘Liefdevolle vriendelijkheid is mijn religie’
  Op deze CD/MP3 staan geleide meditaties op metta of liefdevolle vriendelijkheid, een van de vier Brahmavihara’s of onmetelijke, verheven toestanden van de geest.
  De beoefening van metta helpt ons milder en meer accepterend te zijn naar onszelf en naar anderen. Het brengt ons in contact met een wezenlijk gevoel van openheid en verbondenheid, in plaats van het gevoel van isolement en vervreemding. Metta is een vriendelijkheid die verdraagzaam, welwillend en onbegrensd is.
  Metta kan op meerdere manieren gedaan worden, ook los van meditatie, bijvoorbeeld door het herhalen van een zelf geformuleerde metta zin door de dag heen.

  Zie verder het PDF artikel ‘Aandacht in het dagelijkse leven; De kracht van aandacht en de vier Brahmavihara’s’.

  Je kunt de CD bestellen of de MP3 downloaden. Bestel informatie vind je hier

Dharma lessen
 • Themamaand geëngageerd boeddhisme ‘Kom van je kussen’ van 15 mei – 14 juni 2022 bij  30NOW.nl
  Irène Sensei opende de themamaand met een prachtige lezing.
  Terugkijken/beluisteren

 • Dharma talk “Het Bodhisattva ideaal en de zes Paramita’s”, dd 19 december 2021
  https://www.30now.nl/terugkijken/live-lezingen/48172/
  In het Mahayana boeddhisme is het ‘Bodhisattva ideaal’ een centraal thema. Het is het diep gevoelde verlangen om lijden te verlichten c.q. te transformeren, gevolgd door het commitment zich daarvoor in te zetten totdat elk wezen vrij is. 
  De zes Paramita’s zijn kwaliteiten die we kunnen cultiveren en ont-wikkelen, zodat we steeds meer als een Bodhisattva kunnen gaan leven, zelfs al is het maar ‘parttime’……..
 • Geleide meditatie en Dharma talk “De vijf Wijsheids-energiëen / Boeddha families” dd 11 april 2020: https://www.30now.nl/terugkijken/25577/: Bij elk mens liggen bepaalde karaktertrekken en eigenschappen meer op de voorgrond. Zij hebben ook een bepaalde energie en zowel wijsheidsaspecten als schaduwkanten. In het boeddhisme worden zij ingedeeld als de ‘Vijf Boeddha Families’: Boeddha, Vajra, Karma, Padma en Ratna. Door die energie te herkennen in onszelf en anderen kunnen we  met meer begrip en mededogen in het leven te staan.

 • Geleide meditatie en Dharma talk “Kunnen wij “Leven met sterven?” dd 24 april 2020: https://www.30now.nl/terugkijken/26077/ Hoe kan het besef dat dit leven / dit lichaam van mij eens zal ophouden te bestaan een uitnodiging zijn om dit leven ten volle te Leven? Met alles erop en eraan? De boeddhistisch filosoof Atisha (11e eeuw) ontwikkelde 9 contemplaties over onze sterfelijkheid, die ons kunnen helpen hierbij stil te staan.

 • ‘Standing at the edge’ met Joan Halifax, dd 29 april 2020: https://www.30now.nl/terugkijken/261
  This talk will explore compassion and its great capacity to transform our individual experience and our collective experience as well. Roshi Joan will also explore edge states, great human virtues that have shadow sides, In haar talk spreekt zij ook over het boek ‘Kantelpunten’.

 • Geleide meditatie en dharma talk ‘Vrouwen en Boeddhisme’, dd 4 juni 2020:  https://www.30now.nl/terugkijken/live-lezingen/28126/
  Wat was de rol en positie van vrouwen in de geschiedenis van het Boeddhisme? En hoe is de inbreng van vrouwen in deze tijd.
Engelstalige talks die Irène Sensei in Upaya Zen Center gaf. Zie het overzicht op Upaya Zen Center podcast
 • ‘Niets is blijvend. En zelfs dat niet?’
  Dharmatalk tijdens de ZaZenZaterdag van de Maha Karuna Sangha te Zutphen, 27 september 2014
  Beluister deze dharmatalk
 
Artikelen
 • Interview tijdschrift ‘Zijn’ (nr 62, 2021): “Dienen vanuit het besef dat we allemaal één zijn.”
  Interview lezen
 • ‘Aandacht in het dagelijks leven’
  De kracht van aandacht en de vier Brahmavihara’s
  Dabar maart 2002, Uitg. Dabar-Luyten, Heeswijk
 • ‘Tussen nu en dan: kunnen we leven met sterven?’
  Artikel in het Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme – lente 2016
 • ‘Zeg maar ja……….’
  Dabar, 2004, Uitg. Dabar-Luyten, Heeswijk
 • ‘Als de dood voor het leven?’
  De Heraut, Themanummer ‘Leven is sterven’, november 2003
 • ‘Van Voice Dialogue naar Big Mind, Een samengaan van Westerse Psychologie en Oosterse spiritualiteit’
  Synthese, Tijdschrift voor hulpverlening, therapie en geestelijk werk, herfst 2003
 • ‘Eenzaamheid is alleen zijn mèt verlangen’
  Dabar, 1.2003, Uitg. Dabar-Luyten, Heeswijk
 • ‘De moed om onze angst in de ogen te kijken’
  Dabar, 3.2002, Uitg. Dabar-Luyten, Heeswijk
 • ‘Sterven doe je iedere dag’
  De Heraut, Themanummer ‘Menswaardig sterven’, oktober 2002
  Een verkorte versie van dit artikel is verschenen in:
  Elisabeth Kübler Ross Nieuws, Themanummer ‘De Dood en het Leven Daarna’, 22e jaargang, 2003
Interviews en podcasts
 • Podcast fragment uit een live cursus ‘Leven met Sterven’: https://www.30now.nl/podcast/mindfulness-boeddhisme/92090/  Dit fragment is ook te vinden op Spotify
 •  Interview “Dienen vanuit het besef dat we allemaal één zijn” in tijdschrift ‘Zijn’
  Interview lezen
 • Interview tijdschrift ‘Drempel’ Speciale uitgave van Landelijk Expertisecentrum Sterven, mei 2021.
  Interview lezen
 • Podcast interview met Kaigetsu Sensei door Marlous Lazal
  Terugkijken/beluisteren
 • Geleide meditatie en dharma talk ‘Vrouwen en Boeddhisme’, dd 4 juni 2020:  Terugkijken/beluisteren
 • Geleide meditatie de ‘Three Tenets’ van Bernie Glassman, dd 1 mei 2020:
 • 29 april 2020 met Joan Halifax:  https://www.30now.nl/terugkijken/26182
 • Geleide meditatie en Dharma talk “Kunnen wij “Leven met sterven?” dd 24 april 2020:
 • Geleide meditatie en Dharma talk “De vijf Wijsheids energieen / vijf Boeddha families” dd 11 april 2020:
 • Geleide meditatie ‘De 4 V’s’ dd 9 april 2020:
 • ‘Voedingsbron of broedplaats?’ Interview door Diana Vernooij voor de Nieuwsbrief van de Zen Peacemakers Lage Landen, nr 50, december 2017 – januari 2018
 • Interview Tijdschrift Verpleegkundige zorg, april 2017
  Lees het artikel
 • ‘Met beide benen op de grond, Peter Berg over Big Mind – Big Heart training’
  Radar, blad voor GGZ Zeeland, augustus 2010
 • ‘Wat je altijd al wilde weten over mindfulness’
  Vakantieboek van tijdschrift Flow, zomer 2010
 • De Zen Spirit van Irène Kyojo Bakker
  Radioprogramma ‘De Middenweg’ bij de BOS, Zondag 29 maart 2009, 22.30 – 23.00 uur, Radio 5
  Beluister de uitzending (windows media)
 • Mantra’s, deel 4 (met Irène Bakker)
  Radioprogramma ‘De zevende hemel’ bij de BOS, Zaterdag 22 november 2008, 15.00 – 16.00 uur, Radio 5
 • Interview met Irène Bakker over de winterretraite op Terschelling
  Nieuwsbrief No. 2 van de Folkshegeskoalle Schylgeralân, 19 november 2008
  Lees het interview of de hele nieuwsbrief
 • Big Mind sessie met een ‘scepticus’
  Radioprogramma ‘De Middenweg’ bij de BOS, Zondag 11 mei 2008, 22.30 – 23.00 uur, Radio 5
  Beluister de uitzending (windows media)
 • Discussie over westers Boeddhisme met Ron Sinnige (Zen onder de Dom), Varamitra (voorzitter Boeddhistische Unie) en Irène Bakker
  Radioprogramma ‘De Middenweg’ bij de BOS, Zondag 24 februari 2008, 22.30 – 23.00 uur, Radio 5
  Beluister de uitzending (windows media)
 • ‘Big Mind’ Radio interview over het Big Mind proces van Genpo Merzel Roshi
  Radioprogramma ‘De Middenweg’ bij de BOS, Zondag 8 januari 2006, 19.30 – 20.00 uur, 747 AM
 • ‘Big Mind op Ameland’
  Kwartaalblad Boeddhisme, Jaargang 9, nr 4, Zomer 2004
 • ‘Boeddhisme en Vrouwen’
  De Koorddanser, Maandelijks agendamagazine voor persoonlijke groei en spiritualiteit, september 2003
  Lees het artikel (gereconstrueerd in A4-formaat)
 • ‘Echt mens zijn, zonder make-up, zonder pose’
  Dabar, 4.2001, Uitg. Dabar-Luyten, Heeswijk

Films

A Sense of Urgency (2014, 60 min. Nederlands ondertiteld)

Joan Jiko Halifax (1942) is een Amerikaanse zenmeester, antropoloog, schrijver en sleutelfiguur in de terminale zorg. Ze is een drijvende kracht van het sociaal geëngageerd boeddhisme in de wereld. Naast de leiding over het Upaya Zen Center in New Mexico, begeleidt ze al 40 jaar mensen die sterven. Joan begon haar innerlijke reis toen ze werd getroffen door een tijdelijke blindheid, op vierjarige leeftijd. De ziekte isoleerde haar twee jaar maar opende tegelijkertijd een innerlijke wereld.

In haar leven spelen metaforische en echte reizen een grote rol. Haar reizen door de Sahara als jonge antropoloog had evenzeer impact op haar leven als het werk met getraumatiseerde stervende mensen een paar jaar later. Ze studeerde bij Thich Nhat Hahn, San Su Nim en Bernie Glassman.

Pelgrim in Japan, een tocht langs 33 tempels (2014, 30 min.)

De schrijver Cees Nooteboom gaat samen met zijn partner en fotografe Simone Sassen tweemaal op pelgrimage naar Japan, in verschillende seizoenen. Terug in Nederland maken ze samen het prachtige boek Saigoku. Maar liefst 33 tempels telt de beroemde Saigoku-pelgrimstocht bij Kyoto. Rond deze heilige tempels, alle gewijd aan Bodhisattva Kanzeon, is het duo op zoek naar schoonheid, rust en contemplatie.

Zen Brush Mind (2013, 60 min.)

Zenleraar, kunstenaar, kalligraaf, vredesactivist, schrijver en vertaler Kazuaki Tanahashi is geboren en getogen in Japan, woont al bijna 40 jaar in Californië en reist de hele wereld rond met zijn kalligrafie workshops en exposities. Hij is beroemd als vertaler van de filosoof Dogen, de 13e-eeuwse grondlegger van Soto Zen, de zentraditie die in het Westen het meest bekend is. Tanahashi was leerling van Morihei Ueshiba, de oprichter van de Japanse krijgskunst Aikido, wiens invloed duidelijk zichtbaar is in de manier waarop Tanahashi zijn penselen hanteert. Dit filmportret toont naast de charismatische en droogkomische zenleraar vooral de mens achter het penseel. Het legt de drijfveren bloot achter Tanahashi’s vredesactivisme, in het bijzonder via de moeizame relatie met zijn vader, een hoge militair in het Japanse leger in WO II. Tanahashi’s zoon, die helemaal niets met boeddhisme heeft, gaat net als zijn vader zijn eigen weg…

In de geest van Zen (2012, 60 min.)

Een portret van Sensei Irène Kaigetsu Kyojo Bakker. Op jonge leeftijd trouwt ze met haar jeugdliefde en ze krijgen drie kinderen. Hoewel ze een goed leven heeft, mist ze iets wezenlijks. Ze verdiept zich in het boeddhisme en als de kinderen het huis uit zijn, vertrekt ze naar haar leraar Genpo Roshi in de VS. Zenmeester Joan Halifax Roshi wordt haar tweede zenleraar en haar inspirator voor het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. Sinds 2004 leidt Irène Bakker Zen Spirit, een bloeiende boeddhistische en maatschappelijk geëngageerde organisatie met onder meer sangha’s in Groningen en Arnhem. In maart 2012 ontvangt zij dharmatransmissie van Joan Halifax Roshi, in de overleveringslijn van Bernie Glassman en Maezumi Roshi.

In de geest van Zen
Portret van Irène Kaigetsu Bakker Sensei (Nederlandse versie)

Finding Manjushri (2012, 21 min., Engels ondertiteld)

In zijn poging om de legendarische Wutaishan-berg in China te bereiken en Boeddha Manjushri te ontmoeten strijdt de jonge monnik Lodro met de elementen, weerstaat de verleidingen van mooie vrouwen, en komt een magische ezel tegen die kan lezen. Waardoor komt hij te weten hoe bovennatuurlijke openbaringen te onderscheiden zijn van verwarring?
Bekijk de film op YouTube

KanZeOn (2011, 86 min. / Engels ondertiteld)

Kanzeon is de Japanse naam voor de Bodhisattva van Mededogen: ‘Zij die de smeekbedes van de wereld hoort’. In deze film, die gedeeltelijk documentaire en gedeeltelijk een spirituele en zintuiglijke ervaring is, onderzoeken drie bijzondere Japanse musici de magische mogelijkheden van klank. KanZeOn geeft een zeldzame inkijk in Japanse cultuur en nodigt de kijker uit om zich onder te dompelen in een onconventionele en transformerende wereld.

Compassion and the true meaning of empathy (2010, 14 min.)

Zenmeester Joan Halifax Roshi werkt onder meer met mensen in de laatste fase van hun leven. Ze deelt haar inzichten over de rol van compassie en empathie in het proces van leven én sterven.

‘Zen, the life of Zen Master Dogen’ (2009, 127 min. / Engels ondertiteld)

Een speelfilm over het leven van de 13e-eeuwse Zenmonnik en filosoof Dogen Zenji, die na de vroege dood van zijn ouders naar China vertrekt. Na zijn verlichting keert hij terug naar Japan om zijn leer van de stille meditatie te verspreiden. Hier wordt hij zowel vereerd als verguisd.

Kijk op YouTube naar ‘Zen, the life of Zen Master Dogen’

Geneeskunde, aandacht en compassie (2008) 30 min.

In 2007 werd in 2007 in Keulen de conferentie ‘Geneeskunde, aandacht en compassie’ gehouden. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in hersenonderzoek en in de behandeling van stress spraken hier over hoe ze meditatie gebruikten in hun onderzoek. Hierbij was het niet persé van belang dat de techniek van deze meditatie als boeddhistisch werd herkend. Zij zien dat de invloed van aandacht op de fysieke en mentale staat van de mens bijzonder positief is. Is de relatie tussen een gezonde geest en een gezond brein aan te tonen? Wetenschapper en psychotherapeut Daniel Siegel, verbonden aan de UCLA in Los Angeles, vertelt over de groeiende acceptatie van het idee van de ‘plasticiteit’ van het menselijk brein, en dat het gebruik van aandachtstraining in de reguliere geneeskunde in de Verenigde Staten groeiende is. In onze samenleving heeft de mens vaak te maken met stress. Mensen die regelmatig mediteren kunnen daar beter mee om gaan, zo vertelt Jon Kabat-Zinn, oprichter en directeur van de Stress Reduction Clinic in Massachusetts.

Departures (2008, 125 min.)

De film volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van een cellist die bij een uitvaartondernemer gaat werken. In de dagelijkse omgang met de dood ontdekt hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven. (Oscarwinnaar Beste Buitenlandse Film 2009)

Kijken via YouTube

How to cook your life (2007, 100 min.)

Kok en kookboekenschrijver Edward Brown ziet voedsel en koken als voertuigen voor Zenboeddhisme. Met humor en wijsheid leert hij mensen hun hart te gebruiken bij het bereiden van voedsel. Een documentaire over de kunst je leven te ‘koken’ zonder dat het verbrandt, overkookt of te zout smaakt.

Haiku en de kunst van het nu (2007, 30 min.)

De film toont de essentie van een haiku in beeld, tekst en geluid, geïnspireerd door een pelgrimstocht te voet, zoals beschreven door de Japanse haiku-dichter Basho.

A constant pilgrim (2007, 57 min.)

De film vangt de essentie van een pelgimstocht in Oost-Tibet en is tegelijkertijd een portret van Zenmeester Roshi Joan Halifax. De film geeft tevens een poëtisch en kleurrijk beeld van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ruimte.

My life is my message (2006, 67 min., Nederlands ondertiteld)

Thich Nhat Hanh monnik, zenleraar, schrijver en vredesactivist, in 1926 geboren in Viëtnam, organiseerde na het uitbreken van de Vietnamoorlog een geweldloze verzetsbeweging. In deze documentaire volgen we Thich Nhat Hanh, tijdens de periode rondom de ‘memorial day’ van 11 september in Washington DC. Hij geeft daar onderricht aan congresleden in ‘Leven in aandacht’. Zo probeert hij in het centrum van de wereldmacht zijn vredesboodschap zo effectief mogelijk te laten doorklinken. Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan de meditatie retraites die Thich Nhat Hanh leidt. In zijn kloostergemeenschap Plum Village in Frankrijk geeft hij retraites en werkt ook met groepen Palestijnen en Israëliërs. Tijdens de Vietnam oorlog en ook later als banneling heeft Thich Nhat Hanh ondervonden wat het betekent om onder doodsbedreigende situaties te leven. Zijn bescheidenheid, zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en het feit dat hij voorleeft wat hij zegt, maken hem zeer geliefd. In simpele bewoordingen weet hij de essentie van de boeddhistische leer uit te dragen, direct gekoppeld aan de praktijk van het dagelijks leven.

Home street home (2003, 100 min.)

De film belicht de sociaal geëngageerde Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman, o.a. bekend van straatretraites, de jaarlijkse interreligieuze retraite in Auschwitz en de Zen Peacemaker Order.

Enlightenment Guaranteed (2002, 105 min.)

Deze speelfilm vertelt het verhaal van twee broers, die het Soji-ji klooster in Japan bezoeken met het doel om orde in hun persoonlijke chaos te scheppen. Een film met zowel ontroering, diepgang als humor.