Mindfulness

Mindfulness en Zen hebben zowel overeenkomsten als verschillen. Mindfulness kan goed beoefend worden zonder boeddhisme, maar boeddhisme kan eigenlijk niet beoefend worden zonder mindfulness!

De Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een trainingsprogramma van acht weken dat is ontwikkeld door de Amerikaan Jon Kabat Zinn. Hij baseerde de training o.a. op Boeddha’s vier fundamenten van mindfulness uit de Satipattana soetra (“The Discourse on the Establishing of Mindfulness”). Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat mindfulness een zeer behulpzame methode is om met meer aandacht te leven en te leren op een andere manier met de stress en ingewikkeldheden van het leven om te gaan.

Meer over mindfulness

Intussen zijn er vele mindfulness vervolgtrainingen ontwikkeld voor diverse doelgroepen, waaronder Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). Daarnaast ook veel specifieke mindfulness cursussen bijvoorbeeld voor kinderen en voor het behandelen/ omgaan met depressie, angst- en eetstoornissen of verslaving.

Toen zij als therapeut werkte in het psycho-oncologisch therapiecentrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr) gaf Irène Bakker van 2002 – 2010 de 8-weekse training ‘Stressreductie door Mindfulness’ aan mensen met kanker en hun naasten. Deze training geeft ze niet meer, maar mindfulness is wel verweven in al haar werk.

Haar Metta CD met geleide meditaties op liefdevolle vriendelijkheid heeft al jaren velen geholpen met meer mildheid en openheid met zichzelf en anderen om te gaan.

Op Terschelling geeft zij elk jaar de 4-daagse ‘Mindfulness en (Zelf) compassie’, gebaseerd op MBCL. Hoe kan je milder omgaan met de innerlijke criticus en vanuit compassie leven in plaats van bepaald te worden door angst en onnodige strengheid?

In mei 2016 leidde zij de 10-daagse Mindfulness-Zen river trip ‘Going with the flow’ door de Grand Canyon, USA. Er zijn plannen om dit in 2019 weer te organiseren.

“Mindfulness is about being fully awake in our lives.
It is about perceiving the exquisite vividness of each moment.
We feel more alive. We also gain immediate access to our
own powerful inner resources for coping effectively with stress.”
Jon Kabat-Zinn

Irène Bakker werd in 1998 opgeleid in de Stress Reduction Clinic in Salt Lake City, Utah, USA door Peg Hunter, een van de eerste leerlingen van Jon Kabat Zinn. Verder volgde zij verschillende trainingen bij  Jon Kabat Zinn, bij Linda Lehrhaupt in Duitsland en bij Chris Germer (MBCL). Zij was als docent verbonden aan de post-HBO opleiding tot Mindfulness trainer van de Hogeschool Utrecht (die intussen is opgeheven).

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Zen Spirit

Kalligrafie logo Kazuaki Tanahashi
Webdesign Dai Dai Design
Fotografie Kusters Fotografie en Zen Spirit

Copyright 2021 Zen Spirit ©