Skip to main content

Verdieping door meditatie

Voor veel mensen is de motivatie om te mediteren bijvoorbeeld de behoefte aan meer ontspanning en een betere concentratie. Verdieping blijkt ook een belangrijke drijfveer.

Sommige mensen kiezen er na verloop van tijd voor om zich intensiever met het boeddhisme bezig te houden: er ontstaat een behoefte aan verdieping.
Dat kan – behalve door eigen studie – op meerdere manieren, bijvoorbeeld:

Deelname aan een sesshin

Voor verdieping biedt een sesshin (meerdaagse zenretraite) een unieke gelegenheid om je meditatie beoefening verder vorm te geven. Stilte speelt daarbij een belangrijke rol en helpt je o.a. om open aanwezig te zijn bij wat er is.

Tijdens de sesshin is er een intensief schema met zit- en loopmeditatie, dharmales, service (soetrazingen) en persoonlijk gesprek met Irène Kaigetsu Roshi. We doen ook samu (werkmeditatie), lichaamswerk en we lopen in stilte in de natuur. Ook een zenretraite verloopt in stilte, maar er is een lichter meditatieschema.

Shoken

Formeel leerling worden

Het contact tussen leraar en leerling speelt in onze traditie een belangrijke rol. De leraar kan een belangrijke gids en spirituele mentor zijn op je zenpad, soms bemoedigend, dan weer confronterend en hopelijk steeds inspirerend.

Als je je dieper wilt verbinden met Irène Roshi als leraar kan je officieel leerling worden. Het is een goede gewoonte in zen dat je dit verzoek om ‘Shoken’ drie keer doet. Je wordt gevraagd te reflecteren op vier vragen. Na instemming van Roshi vindt tijdens dokusan een korte persoonlijke ceremonie plaats, waarmee de formele leraar/leerlingrelatie bekrachtigd wordt. Beide spreken daarbij hun vertrouwen en intenties uit. Aan Shoken zijn geen kosten verbonden.

Op de website van de Boeddhistische Unie Nederland staat een verhelderend artikel over de rol van leraar en leerling

Jukai

Toevlucht nemen

Sommige mensen willen het boeddhisme een nog centralere plaats in hun leven geven. Zij kiezen ervoor de boeddhistische leefintenties aan te nemen. Dit gebeurt tijdens de Jukai ceremonie (Ju = ontvangen en Kai = precepts / leefregels). Tijdens deze indrukwekkende ceremonie ontvang je van Roshi de precepts en krijg je een boeddhistische naam.

Meer over Jukai

Je belooft de boeddha in jezelf te manifesteren in je dagelijkse leven vanuit de intentie om geen kwaad te willen betrokkenen, het goede te willen doen en bij te willen dragen aan meer welzijn voor alles en iedereen, inclusief jezelf. Door het ontvangen van Jukai word je officieel boeddhist. De zestien intenties (geloften) zijn niet bedoeld in de zin van “Gij zult niet…”, maar een hulpmiddel en herinnering om te willen leven als een goed mens.

Ook voor Jukai geldt dat je er drie keer om moet vragen en er zijn vijf opdrachten ter voorbereiding, waaronder het maken van een rakusu: het kleed van de boeddha. De rakusu draag je tijdens de meditatie als uitdrukking en herinnering aan wie je ten diepste bent. Omdat je door het ontvangen van de precepts de volgende schakel wordt in onze overdrachtslijn (zie ook de pagina: Lineage) maak je ook een kechimyaku, een boeddhistische stamboom die terug gaat tot de historische Boeddha. Verder maak je de ‘matriarchs lineage’ met de namen van belangrijke boeddhistische vrouwen die ons zijn voorgegaan, je persoonlijke reflecties op elk van de zestien precepts en een creatieve opdracht die jouw persoonlijke  spirituele ‘erfenis’ weergeeft.

Voor Jukai wordt een donatie gevraagd, waarvan de helft naar het solidariteitsfonds van Zen Spirit gaat. Je hoeft geen Shoken gedaan te hebben om Jukai te kunnen ontvangen.

Jukai maart 2017, Chateau Cortils (B)

Jukai oktober 2021, Leonardushoeve

Jukai en Shukke Tokudo, oktober 2023, Pauenhof (D)

Shukke Tokudo

Monk/novice priest ordination

Wanneer een zen student zijn / haar leven nog intensiever aan de dharma wil wijden, kan gevraagd worden om Shukke Tokudo te mogen ontvangen. Dit betekende oorspronkelijk ‘home leaving’ ceremonie en je wordt dan tot monnik ofwel novice priest gewijd, ook al dekken deze woorden in onze tijd niet meer ‘de lading’. Je wordt een ‘Unsui’ = wolk en water, dus zonder ‘vaste verblijfplaats’. Je maakt een dieper commitment om de ‘boeddhaweg’ te gaan en vernieuwt de precepts, die je bij Jukai ontving. Als teken van onthechting wordt je hoofd kaal geschoren en je maakt zelf een o’kesa, het monniken gewaad.

Zen Spirit - Head shaving Baizan

Shukke Tokudo, maart 2016, Groningen

Shukke Tokudo, oktober 2023, Pauenhof (D)