Skip to main content

Leven met Sterven

Palliatieve zorg

Zen Spirit - Leven met Sterven

Irène Bakker geeft workshops en trainingen op het gebied van palliatieve zorg en ‘Leven met sterven’. Deze kunnen ons helpen op een andere manier om te gaan met leven en dood.

Zij gebruikt daarbij zowel inzichten uit het boeddhisme als uit de westerse psychologie en put o.a. uit haar rijke ervaring als systeemtherapeut in het werken met mensen met kanker. 

Naarmate wij ouder worden, zijn én worden we steeds vaker geconfronteerd met de dood van dierbaren. Sommigen krijgen zelf de diagnose van een levensbedreigende ziekte te horen.
We denken niet graag aan onze enige zekerheid, namelijk, dat ieder van ons eens zal sterven. Velen van ons zijn ‘als de dood voor de dood’. Ontkenning van onze eindigheid levert echter niet minder angst op, maar juist meer. Het besef dat wij eens ophouden in deze vorm te bestaan, kan ons helpen ons leven zoals het is meer te waarderen. Hoe wil je leven tussen nu en dan? Hoe leven we met sterven? 

Stervensbegeleiding is van belang tijdens de actieve fase van sterven, maar zeker ook in de periode ervoor. Wanneer iemand weet dat hij / zij binnenkort zal sterven kan dit veel heftige emoties oproepen. Naast angst, boosheid en verwarring is er ook het verdriet dit leven en dierbaren los te moeten laten. Ondersteuning kan dan behulpzaam zijn om deze fase zo goed en zinvol mogelijk te door-leven, ook voor dierbaren en naasten. Dit vergroot de mogelijkheid om ‘goed’ afscheid te kunnen nemen en in vrede dit leven los te laten.

Zen Spirit - Leven met Sterven
Workshops ‘Leven met Sterven’

De workshops ‘Leven met Sterven’ bestaan uit twee delen.
In deel 1 ligt de focus op onze eigen verhouding tot vergankelijkheid, dood en sterven.
Deze cursus wordt in februari 2024 voor het 4e jaar online aangeboden als 4 weekse cursus bij 30Now.
Deel 2 gaat vooral over stervensbegeleiding en wordt alleen op locatie aangeboden voor een kleinere groep.  Centraal tijdens dat weekend staat de vraag: ‘hoe kunnen we er werkelijk zijn voor iemand die gaat sterven?’  Ook staan we stil bij wat belangrijk is als wij zelf dichter bij onze dood komen.
Zen Spirit - verdieping

Als iemand die ons dierbaar is gaat sterven willen we ons niet, overmand door onze eigen angsten of emoties, terugtrekken en de stervende alleen laten. We willen hem of haar ook dan, juist dán, tot vriend zijn. De moeite die we zelf hebben om afscheid te nemen en los te laten kan daarbij in de weg staan. Om een vriend te kunnen zijn tot op het laatst is het in de eerste plaats nodig om vertrouwd te raken met onze eigen sterfelijkheid. Deel 2 kan daarom alleen gevolgd worden indien er ooit aan de basis workshop ‘Leven met Sterven’ (Deel I) met Irène is deelgenomen. Mocht je professioneel of als vrijwilliger met stervenden werken en al eerder een basis training elders hebt gevolgd, neem dan even contact op met Irène (06-10510433). 

Training voor professionals

Het omgaan met kanker en alles wat dat kan oproepen betekent vaak een existentiële crisis voor alle betrokkenen. Als zorgverlener word je daardoor zelf ook geconfronteerd met allerlei zingevingsvragen en wat dat bij jou oproept. Hoe ga je daar mee om vanuit zowel je menselijke als professionele betrokkenheid? 
Tijdens deze 3-daagse is er aandacht voor vragen die de grond van het leven raken en vaak niet ‘oplosbaar’ zijn. Zo lastig als je wilt helpen en lijden wilt verlichten!
Werkelijk aanwezig zijn bij existentiële nood vraagt om een basishouding van ‘niet weten’, die ruimte geeft en vertrouwen heeft in de unieke weg van ieder mens. Dit vraagt tevens om een respectvolle reflectie op je eigen functioneren, kracht en kwetsbaarheid.

Deze nascholing draagt bij aan het ontwikkelen van specifieke kwaliteiten en vaardigheden die dit werk van ons vraagt. Mede met behulp van het door Dr. Joan Halifax ontwikkelde G.R.A.C.E. model, zullen we oefenen om vanuit innerlijke kracht, een helder hoofd en een open hart werkelijk nabij te kunnen zijn.
Verder is er aandacht voor goede zelfzorg, omdat dit intensieve werk veel van ons vraagt. Wat kan helpen in het omgaan met zo veel intens lijden en hoe kun je voorkomen dat je niet opgebrand raakt en evenmin emotioneel afstompt?
Daarnaast is er ruim tijd voor stilte, natuur en bezinning, waardoor dit weekend een mooie combinatie biedt van deskundigheidsbevordering en weer ‘op adem te komen’.
De ervaring leert dat deze dagen bijdragen aan inspiratie, rust en gezonde zelfzorg, om van daaruit weer met hernieuwde zin/Zin dit belangrijke werk te doen.

De workshops / cursus ‘Leven met Sterven’ deel 1 & 2, zijn voor iedereen toegankelijk. Irène heeft de afgelopen 10 jaar in de Hof van Kairos in Winterwijk de training / nascholing ‘Existentiële Zorg in de oncologie” voor professionals gegeven. Deze training wordt m..i.v. november 2024 gegeven door Greta Antuma.
Zij is senior leerling en dharmaholder van Irène Bakker en is jarenlang door haar getraind in het werk rond Leven en Sterven.
Voor Kairos bij Kanker geeft Greta sinds 2018 drie tot vier retraites per jaar voor mensen met kanker.
In het UMCG leidt zij meditatiegroepen en ‘Spiegelgesprekken’, Verder geeft Greta online meditaties voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg bij  Compassionate care & mindful medicine 

Zie ook: Kairos bij Kanker

 

Irène Bakker Roshi was van 1998 tot 2004 betrokken bij de ‘Being With Dying’ training van Dr Joan Halifax in Santa Fe (New Mexico, VS). Deze intensieve 8-daagse training voor mensen in de gezondheidszorg heeft velen geïnspireerd de psycho-sociale en spirituele zorg voor stervenden te verbeteren. Joan Halifax Roshi is medisch antropologe, Zenmeester in the lineage van Bernie Glassman en auteur van o.a. ‘Being with Dying’, ‘The fruitful Darkness’ en ‘The wounded healer’ (www.upaya.org). Dr Joan Halifax heeft Irène gevraagd haar training stervensbegeleiding in Europa voort te zetten. Irène heeft ook trainingen gevolgd bij Christine Longaker, Frank Ostaseski, Tenzin Wangyal Rinpochee en Dagpo Lama Rinpochee. In Salt Lake City (Utah, VS) werkte zij voor de Utah AIDS Foundation en het hospice van Intermountain Health Care.
In Nederland werkte Irène van 2002 – 2010 als therapeut in Psycho-oncologisch therapiecentrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr). Zij was lid van het ‘Platform Stervensbegeleiding’ en is consulent stervensbegeleiding voor de Boeddhistische Unie Nederland. Zij geeft trainingen en lezingen over palliatieve zorg in binnen- en buitenland.

Publicaties

Aanbevolen boeken

Joan Halifax: ‘ALS STERVEN DICHTBIJ KOMT / BOEDDHISTISCHE LESSEN OVER DE DOOD’ TEN HAVE  2014 (‘BEING WITH DYING: CULTIVATING COMPASSION AND FEARLESSNESS IN THE PRESENCE OF DEATH’)


Frank Ostaseski:‘De vijf inzichten’, Ontdek wat de dood ons kan leren over voluit in het leven staan’ Bruna, 2017 (The five invitations’)


Christine Longaker: ‘Het licht van afscheid’ Uitg. Forum (Eng: ‘Facing Death And Finding Hope’


Zie ook de literatuurlijst

‘Lieverd, het leven is als sneeuw.
Je kunt het niet bewaren!’

Herman van Veen